Bezalgas atvaļinājuma laikā darbinieks paņēma slimības lapu A. Vai par šo slimības laika periodu jāpagarina bezalgas atvaļinājums? Vai arī kaut kā jāatlīdzina šis slimības periods?