Vai uzņēmuma personāla vadībā, piemēram, dažādu dokumentu apritē un apstiprināšanā, drīkst piemērot klusēšanas – piekrišanas principu? Vai šāda principa piemērošana jāiekļauj iekšējās kārtības noteikumos vai kā citādi oficiāli jāfiksē?