Uzņēmums darbojas būvniecības jomā. Tam ir noslēgti līgumi ar citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu uzņēmumiem par būvniecības darbu veikšanu viņu valstīs, līdz ar to Latvijas uzņēmums darbiniekus nosūta ilgstošos darba braucienos būvdarbu veikšanai. Darbinieku algu maksā Latvijas uzņēmums. Daļai darbinieku, kas dodas darba braucienos uz citām ES valstīm, ir nokārtoti A1 sertifikāti, savukārt daļai to nav. Dzīvesvietas un ceļa izdevumus sedz uzņēmums. Vai šādā situācijā uzņēmumam jāmaksā darbiniekiem arī darba brauciena dienas nauda, un vai tā jāmaksā pilnā apmērā atbilstoši katrā valstī noteiktajai normai?