Darbinieks nosūtīts komandējumā uz Eiropas Savienības dalībvalsti. Darba devējs nodrošina komandējuma lidojuma izmaksas. Darbinieks informē darba devēju, ka vēlās komandējumā doties ar personīgo auto, pats sedzot transporta izdevumus, lai nokļūtu komandējuma galamērķī un atpakaļ uz Latviju. Vai darbinieks drīkst doties komandējumā ar personīgo auto, nepieprasot darba devējam kompensēt transporta izdevumus? Kāds komandējuma rīkojums jāsagatavo darba devējam?