Darbinieks strādā vairākās darbavietās. Vai papildatvaļinājums par bērnu pienākas visās darbavietās? Vai tomēr tas piešķirams tikai darbavietā, kurā iesniegta algas nodokļa grāmatiņa?