Darba devējam steidzami jāmaina klientu uzskaites sistēma. Lai to paveiktu, nepieciešams, lai par to atbildīgais darbinieks strādātu virsstundas. Tā kā virsstundas jāstrādā nekavējoties, vai pieļaujams, ka laika taupīšanas nolūkos darba devējs un darbinieks par tām vienojas mutiski?