Darbinieks, visticamāk, darba vietā ir saslimis ar Covid-19. Vai tas ir uzskatāms par nelaimes gadījumu ir nepieciešams veikt atbilstošu izmeklēšanu, uzskaiti utt.?