Ko uzņēmuma vadītājs drīkst vai nedrīkst pieprasīt no darbiniekiem, izstrādājot darba kārtības noteikumus? Vai vadītājs – veģetārietis drīkst pieprasīt, lai darbā neviens neēstu gaļu? Vai vadītājs – nesmēķētājs var aizliegt darba laikā darbiniekiem smēķēt, nosakot sodus par aizlieguma nepildīšanu?

Darba kārtības noteikumos, tāpat kā jebkuros citos dokumentos, kas reglamentē darba tiesiskās attiecības (darba līgums, uzņēmuma politikas, ētikas kodekss utt.), var tikt regulētas tikai tās personas darbības izpausmes, kas tieši saistītas ar veicamā darba izpildi vai nepieciešamas pušu starpā pastāvošo darba tiesisko attiecību primārā mērķa  sasniegšanai.