Joprojām neskaidrs ir jautājums par personu lietu glabāšanu privātām institūcijām. Vai personu lietas jāglabā 75 gadus? Kādam nolūkam privātiem uzņēmumiem jāglabā tādi dokumenti kā līgums, vienošanās par darba līguma grozījumiem, iekšējie darba kārtības noteikumi, amata apraksts? Kā organizēt personu lietu krājumus? Vai ir iespēja kādas lietas nodot glabāšanai arhīvā? Ja jā, tad kā privātam uzņēmumam jānodod lietas arhīvā?