Valdē parasti ir sadalītas atbildības jomas, nosakot, par ko atbildīgs katrs valdes loceklis. Vienlaikus likumā noteikta valdes locekļu solidārā atbildība. Kā tas darbojas praksē? Piemēram, ja kolēģis, kas ir atbildīgs par mārketinga jautājumiem, izdarījis ko "nepareizu", vai tiešām atbildība solidāri jāuzņemas arī pārējiem?