Ražotājs pārdod un piegādā savu produkciju citiem uzņēmumiem, izsniedzot par to čekus un pavadzīmes. Samaksa tiek saņemta skaidrā naudā. Vai vienā dienā veiktie darījumi (tostarp piegādājot produkciju dažādiem uzņēmumiem) uzskatāmi par vienu darījumu un līdz ar to jāievēro 7200 eiro ierobežojums darījumiem skaidrā naudā? Vai tomēr tie ir dažādi darījumi?