Hakatonā, kurā piedalījāmies ar darba devēja piekrišanu, trīs kolēģi radījām lietotnes prototipu (datorprogrammu). Pēc hakatona kopā ar vienu no domubiedriem gribu turpināt attīstīt prototipu un dibināt uzņēmumu, tomēr trešais kolēģis nav ieinteresēts. Kā rīkoties, lai nerastos līdzautora tiesību pārkāpums?