Vai mazumtirdzniecības veikala reklāmu, kurā ietverta arī kāda konkrēta ražotāja prece, var likt pilnībā apmaksāt preces ražotājam? Vai tas ir godīgi no konkurences viedokļa?