Kā rīkoties kreditoram, ja parādnieks (fiziskā persona) regulāri deklarē savu dzīvesvietu citā adresē? Tas tiek darīts, lai izvairītos no tiesvedības uzsākšanas un kavētu prasītāja tiesības vērsties tiesā.