Krievijas pilsonis, kuram ir Eiropas Savienības (ES) zilā karte ar tiesībām uz nodarbinātību ar ierobežojumiem (tiesības strādāt pie noteikta darba devēja), proti, viņš strādā Latvijas uzņēmumā, plāno kļūt par cita Latvijas uzņēmuma īpašnieku. Viņš pats tur nestrādās, nesaņems par to atalgojumu. Līdz ar to šis cilvēks vienlaikus būs gan darbinieks Latvijas uzņēmumā, kurā jau šobrīd strādā ar ES zilo karti uz pilno slodzi, gan cita Latvijas uzņēmuma īpašnieks. No uzņēmuma, kuru plānots nopirkt, īpašnieks tikai saņems dividendes reizi gadā, nevis darba algu. Vai šī situācija kaut kādā veidā ietekmēs esošo ES zilo karti? Vai būs vajadzīga jauna ES zilā karte ar kaut kādām speciālām atzīmēm?