Darba devējs, pievienojot darba līgumam beztermiņa vienošanos, vēlas veikt komercnoslēpuma aizsardzības pasākumus, nosakot, ka atbildība par pārkāpumu ir spēkā neierobežotu laiku pēc darba līguma beigām un paredzot līgumsodu noteiktu procentu apmērā no darba līguma darbības pēdējo 12 mēnešu laikā izmaksāto darba samaksu summas. Kā šāda vienošanās ietekmē personu pēc darba attiecību beigām?