Uzņēmums ir koncerns, un ārzemēs ir tā meitas un mātes kompānijas, kuru pārstāvji neprot latviešu valodu. Tādējādi nepieciešams, lai lietvedības dokumenti ir angļu valodā. Vai Latvijas likumdošanā tas ir pieļaujams? Vai lietvedību svešvalodā var kārtot vismaz daļēji? Kā šādā gadījumā labāk plānot lietvedības darbu?