Nesen bija populāri gada pārskatā iekļaut aptuveni šādu teikumu: "Lūdzam atbrīvot valdi no atbildības par zaudējumiem, kas sabiedrībai nodarīti iepriekšējā pārskata gadā!". Vai šādam teikumam ir kāda jēga? Vai valdi tik vienkārši var atbrīvot no atbildības par gada pārskatā norādīto informāciju? Vai un kādas piebildes gada pārskatam var pievienot valde?