Uzņēmums Eiropas Savienības projekta ietvaros tulko materiālus no franču valodas latviešu valodā. Protams, pēc tulkošanas darbu nodod arī redaktoram un korektoram, lai sagatavotais materiāls būtu kvalitatīvs. Ar visiem darbu veicējiem (tulks, redaktors, korektors) noslēgti autoratlīdzības līgumi. Tomēr Valsts ieņēmumu dienesta konsultanti uzņēmumam norādījuši, ka tekstu rediģēšanu nevar uzskatīt par autordarbu, līdz ar to nedrīkst slēgt autoratlīdzības līgumu, bet gan jāslēdz uzņēmuma līgums. Tomēr uzņēmums šim viedoklim nepiekrīt, jo bez visu trīs autoru iesaistīšanās darbs nav pabeigts. Vai redaktora un korektora darbs ir ar autortiesībām aizsargāts darbs Autortiesību likuma (AL) izpratnē?