Kā praktiski organizēt dokumentu glabāšanu? Kā zināt, kurā brīdī dokumenti jāarhivē?