Kā rīkoties, ja uzņēmuma klients nemaksā par saņemto pakalpojumu, norādot, ka uzskata to par nekvalitatīvu? Kurš un kā var veikt pārbaudi, vai saņemtais pakalpojums tiešām ir nekvalitatīvs?