Uzņēmumam iesniegts lietvedībā glabājams dokuments citā valodā. Kā rīkoties? Vai uzņēmuma darbinieki to var iztulkot un saglabāt? Vai tomēr nepieciešams arī notariāls apstiprinājums?