Uzņēmumiem A un B ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāju statuss. Uzņēmumā A strādā divi darbinieki - Valērijs un Jeļena. Uzņēmumā B strādā identiski darbinieki - Valērijs un Jeļena. Tādējādi abi darbinieki strādā divos mikrouzņēmumos. No 2018.gada 15.decembra Valērijs izbeidza darba tiesiskās attiecības ar uzņēmumu A. Valērijs saņem algu tikai no uzņēmuma B (kas 2019.gadā vēl saglabā mikrouzņēmuma statusu). Jeļena 2019.gadā turpina saņemt algu gan uzņēmumā A, gan uzņēmumā B. Pēc tam 2020.gadā uzņēmums B zaudēs MUN maksātāja statusu, jo tajā strādā darbinieks, kas vienlaikus ir darbinieks vēl vienā mikrouzņēmumā (Jeļena). Savukārt uzņēmums A 2020.gadā saglabās mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu. Vai šīs darbības ir atbilstošas normatīvajiem aktiem?