Uzņēmumā, pamatojoties uz darba līgumu, pieņemta darbā grāmatvede. Uzņēmumam ar grāmatvedi noslēgts patapinājuma līgums par datoru un printeri. Vai grāmatvede var patapināt arī grāmatvedības datorprogrammu, lai uzņēmumā varētu veikt grāmatvedības uzskaiti?