Atbilstoši šī brīža normatīvajam regulējumam, ja ārkārtējās situācijas, kas radusies COVID-19 izplatības dēļ, laikā paredzēta akcionāru vai dalībnieku sapulce vai padomes sapulce, tai būtu jānotiek noteiktajā termiņā un norādītajā sapulces norises vietā klātienē.

Ja dalībnieku sapulce nav notikusi, jo tajā nav noteiktā kvoruma, nākamā dalībnieku sapulce sasaucama viena mēneša laikā. Atkārtoti sasauktā sapulce ar to pašu darba kārtību ir lemttiesīga neatkarīgi no tajā pārstāvēto balsu skaita.

Pastāvot vīrusa draudiem un sociālās distancēšanās rekomendācijai, valdei ieteicams rīkoties proaktīvi un vienoties ar dalībniekiem/akcionāriem par citu sapulces datumu un kārtību.

Jānorāda, ka Tieslietu ministrija strādā pie steidzamiem grozījumiem esošajā regulējumā. Plānots ieviest attālinātu dalību un balsošanu akcionāru sapulcē, izmantojot rakstveida paziņojumu un elektroniskos saziņas līdzekļus. Turklāt šādu iespēju varēs noteikt arī sabiedrības statūtos. Paziņojumā par sapulces sasaukšanu būs jānorāda kārtība un termiņš, kādā dalībnieks vai akcionārs varēs izmantot savas tiesības piedalīties sapulcē ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību.

Ņemot vērā, ka tieši gada sākums ir aktīvākais laiks, kad norit sapulces gada pārskatu apstiprināšanai, valdība plānojusi pagarināt uzņēmumu gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas termiņu vismaz līdz 2020. gada 31. jūlijam.