Pagājušais gads, pasaulē un arī Latvijā Covid-19 infekcijas izplatības ietekmē ir raisījis daudzus un dažādus jautājumus tieši par veselības datu apstrādi darba vietā. Mēģinot atgriezties ierastajā darba vidē, darba devēji, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību organizācijā, nodrošinātu darbiniekiem veselībai nekaitīgus darba apstākļus un dotu iespēju tiem atgriezties darbā klātienē veic kolektīvo Covid-19 testēšanu uz vietas. Bieži vien, darba devēji vēlas saņemt informāciju par visu darbinieku veikto Covid-19 testu rezultātiem, apstrādājot informāciju par katra konkrētā darbinieka veselības datiem. Datu valsts inspekcija skaidro, vai tas ir likumīgi.