Visaptverošo Covid-19 atbalsta pasākumu revīziju ietvaros Valsts kontrole (VK) ir pabeigusi darbu pie pārbaudes Valsts ieņēmumu dienestā (VID) par diviem atbalsta pasākumiem uzņēmējiem – pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) paātrinātā atmaksa un VID administrēto nodokļu samaksas termiņa pagarinājums. Abi pasākumi ir īstenoti atbilstoši paredzētajiem mērķiem un ievērojot noteikto kārtību, turklāt pēc revīzijas ieteikumu ieviešanas tiks pilnveidoti informācijas tehnoloģiju risinājumi, kas ļaus izvairīties no pārmaksātā PVN atmaksas termiņa kavējumiem, informē VK.