17. novembrī valdība apstiprinājusi izmaiņas normatīvajos aktos, paredzot ātrāk izsniegt darbnespējas lapu Covid-19 slimnieku kontaktpersonām. Jaunā kārtība stājas spēkā 19. novembrī.

Izmaiņas darbnespējas lapas izsniegšanas kārtībā veiktas saistībā ar Covid-19 slimnieku skaita pieaugumu, kā rezultātā nepieciešams papildināt līdzšinējo kārtību.

Šobrīd Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologs epidemioloģiskās izmeklēšanas gaitā noskaidro personas, kas ir bijušas kontaktā ar Covid-19 slimnieku, un informē ģimenes ārstu par viņa aprūpē esošu pacientu, kas ir Covid-19 slimnieka kontaktpersona, kā arī šim pacientam noteikto karantīnas laiku. Pēc tam ģimenes ārsts izsniedz darbnespējas lapu. Statistika liecina, ka epidemiologiem vidēji dienā jāstrādā ar vairāk nekā 1000 kontaktpersonām. Pieaugot saslimušo skaitam, ieilgst arī paredzētā kontaktpersonu apzināšana un ģimenes ārstu informēšana, līdz ar to ieilgst arī darbsnespējas lapu izsniegšana.

Lai novērstu šādas situācijas, turpmāk konkrētās inficētās personas kontaktpersonas varēs noteikt:

  • SPKC (kā līdz šim);
  • ģimenes ārsts, ja ārsta aprūpē ir saslimušā ģimenes locekļi, kas atzīstami par kontaktpersonām;
  • izglītības iestādes un darba devēji atbilstoši SPKC noteiktajiem kritērijiem (informācija tiks ievadīta vienotajā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā), ja slimības uzliesmojums bijis darba kolektīvā (darba vietā, izglītības iestādē).

Šādas izmaiņas daļā gadījumu uzlabotu Covid-19 slimnieka kontaktpersonas uzraudzību, un ģimenes ārsts varēs izsniegt darbnespējas lapu, negaidot epidemiologa sniegto informāciju.

Tāpat tiek pagarināta attālināta darbnespējas lapu izsniegšanas iespēja par pirmajām trim slimības dienām personām, kas kopj slimu bērnu ar akūtu augšējo elpceļu saslimšanu. Arī turpmāk vecākiem ar saslimušo bērnu pirmajā saslimšanas dienā klātienē nebūs jādodas uz ģimenes ārsta praksi tikai darbnespējas lapas saņemšanai. Kad ģimenes ārsta rīcībā būs pietiekama informācija par bērna veselības stāvokli, ārsts varēs atvērt darbnespējas lapu attālināti par pirmajām trīs saslimšanas dienām. Tomēr, ja trīs dienu laikā bērna veselības stāvoklis neuzlabojas, darbnespējas lapas turpināšanai ārstam vai ārsta palīgam jāveic saslimušā bērna personīga apskate un izmeklēšana klātienē.