23. martā Eiropas Konkurences tīkls, kurā ietilpst Eiropas Savienības (ES) konkurences iestādes, tostarp arī Latvijas Konkurences padome, publicē kopīgu aicinājumu uzņēmējiem COVID-19 krīzes laikā ievērot konkurences tiesības.

Eiropas Konkurences tīkls pilnībā apzinās sociālās un ekonomiskās sekas, ko izraisījis COVID-19 uzliesmojums ES. ES konkurences tiesības nodrošina konkurences uzraugiem nepieciešamos instrumentus, lai, ja nepieciešams, vērtētu tirgus un ekonomikas attīstību. Tāpat konkurences tiesības nodrošina līdzvērtīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem. Šis konkurences tiesību mērķis joprojām ir spēkā arī periodā, kad uzņēmumus un ekonomiku kopumā ietekmē krīzes apstākļi.

Eiropas Konkurences tīkla konkurences iestādes apzinās, ka ārkārtējā situācija var veicināt uzņēmumu nepieciešamību sadarboties, lai nodrošinātu ierobežotu un vajadzīgu produktu piegādi un to taisnīgu izplatīšanu visiem patērētājiem. Pašreizējos apstākļos Eiropas konkurences iestādes neplāno aktīvi vērsties pret ieviestajiem pagaidu pasākumiem, kuru mērķis ir produktu piegādes trūkuma mazināšana.

Ņemot vērā pašreizējos apstākļus, ieviestie pagaidu pasākumi konkurences iestāžu ieskatā nav uzskatāmi par tik problemātiskiem, kas varētu radīt konkurences pārkāpumus, kuri noteikti Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantā, vai arī to sasniegtais mērķis un efektivitāte ir būtiskāki nekā radītie konkurences ierobežojumi. Ja uzņēmumiem rodas šaubas par šādu sadarbības iniciatīvu savietojamību ar ES konkurences tiesībām, tiem iespējams sazināties ar Latvijas konkurences iestādi vai Eiropas Komisiju, ja sadarbība pārsniedz nacionālās valsts robežas.

Vienlaikus ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, ka produktus, kas pašreizējā situācijā uzskatāmi par nepieciešamiem, lai pasargātu iedzīvotāju veselību, piemēram, sejas maskas un dezinficējošie šķidrumi, joprojām iespējams iegādāties par konkurētspējīgām cenām. Tāpēc Eiropas Konkurences tīkls nevilcināsies pieņemt mērus pret uzņēmumiem, kas izmantos situāciju, iesaistoties karteļos vai ļaunprātīgi izmantojot dominējošo stāvokli.

Šajā kontekstā Eiropas Konkurences tīkls norāda, ka pastāvošie noteikumi ražotājiem ļauj noteikt to izgatavotajām precēm maksimālās tālākpārdošanas cenas. Šāda rīcība ļauj ierobežot nepamatotu cenu pieaugumu izplatīšanas līmenī.