Ministru kabinets (MK) apstiprināja Iekšlietu ministrijas iesniegtos grozījumus MK noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” par “Ieceļotāju uzskaites kontroles informācijas sistēmas” ieviešanu.