Saeima piektdien, 3.aprīlī, ārkārtas sēdē pieņēma grozījumus likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", paredzot īstenot papildu pasākumus. Atbalsts paredzēts saistību izpildes, nodokļu samaksas, civiltiesisko strīdu u.c. jomās.

Likuma grozījumos noteikta iespēja visiem krīzes ietekmētajiem nodokļu maksātājiem pagarināt nodokļu samaksas termiņu. Tādējādi šādu atbalstu nodrošinās ne tikai krīzes skartajās nozarēs strādājošajiem uzņēmumiem, bet visiem nodokļu maksātājiem, norādīts grozījumu anotācijā.

Saistību izpildes jomā noteikts, ka par civiltiesiskas saistības izpildīšanas kavējumu nokavējuma procenti laika posmā no šī gada 1. aprīļa līdz 1. septembrim nevar pārsniegt likumiskos, proti, 6%.

Tāpat noteikts, ka no šī gada 12. marta līdz 1. jūlijam apturēts likumos noteikto saistību tiesību noilguma termiņa tecējums, tādējādi ļaujot kreditoriem un parādniekiem civiltiesiskus strīdus savu interešu aizstāvībai tiesā risināt vēlāk, nevis šobrīd.

Grozījumos, ņemot vērā ārkārtējās situācijas laikā noteiktos pulcēšanās un kontaktēšanās ierobežojumus, paredzēts, ka biedrības vai kooperatīvās sabiedrības biedri kopsapulcēs piedalīties un balsot var attālināti, kā arī attālināti var noturēt kreditoru sapulces maksātnespējas procesos. Tāpat noteikts, ka juridiskas un fiziskas personas maksātnespējas procesa pieteikumus var iesniegt elektroniski, savukārt pasta pakalpojumu komersanti pēcmaksas sūtījumu piegādē var izmantot elektroniski sagatavotas kvītis.

Noteikts, ka Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā un sešus mēnešus pēc tās beigām, iesniedzot pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna apstiprināšanu vai tā grozīšanu, tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņš būs ne ilgāks par četriem gadiem.

Grozījumos arī paredzēts, ka tiesa varēs lemt pārcelt termiņu, kādā parādniekam jāveic saistību dzēšanas plānā noteiktie maksājumi kreditoram, vienlaikus par šo periodu pagarinot kopējo saistību dzēšanas termiņu.

Savukārt reliģiskajām organizācijām paredzēts, ka ārkārtējās situācijas laikā tās var ierīkot ziedojumu tālruņa līniju.

Likuma grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.