Ministru kabinets (MK) apstiprināja grozījumus MK noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos" dīkstāves atbalsta programmā, paplašinot potenciālo atbalsta saņēmēju loku. Tāpat MK noteikumos Nr. 709 ietverta norma, nosakot, ka uzņēmuma apgrozījuma krituma aprēķinā netiks ņemts vērā saņemtais grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.