Ārkārtējā situācija valstī no 2020. gada 9. novemba līdz 6. decembrim izsludināta ar Ministru kabineta (MK) 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655  "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu". Tajā nav noteikti izņēmumi publisko iepirkumu regulējuma piemērošanai, līdz ar to arī ārkārtējās situācijas laikā iepirkumi veicami atbilstoši publisko iepirkumu regulējumam. Nav iespējams piemērot iepriekšējā MK 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteiktās atkāpes no iepirkumu regulējuma, jo tas ir zaudējis spēku.

Iepirkumu uzraudzības birojs atgādina, ka pasūtītājs var saīsināt iepirkumu procedūru termiņus, piemēram, rīkojot paātrinātu atklātu vai slēgtu konkursu, kā arī sarunu procedūru, ja faktiskā situācija atbilst likumā noteiktajiem gadījumiem, neaizmirstot par faktoriem, kas var saīsināt iepirkuma termiņus. Nepieciešamās preces un pakalpojumus var iegādāties, izmantojot arī Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu sadaļas elektroniskos katalogus.