Ministru kabinets apstiprināja vairākus ierobežojumu atvieglojumus cilvēkiem, kuri ir izslimojuši Covid-19, vai ir vakcinēti. Lai pierādītu, ka cilvēks ir vakcinēts vai izslimojis, būs jāuzrāda pārslimošanu, vakcināciju vai, atsevišķos gadījumos, testu apliecinošs sertifikāts (QR kods), ko varēs lejupielādēt tīmekļvietnē Covid19sertifikats.lv vai saņemt papīra formātā klientu apkalpošanas centrā pašvaldībā. Šīs sistēmas darbības uzsākšana plānota 1. jūnijā.