13. maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce izdevis rīkojumu "Par sociālās un fiziskās distancēšanās nodrošināšanu sapulcēs, gājienos un piketos", pamatojoties uz Ministru kabineta
12. marta rīkojumu "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu". Nosacījumi attiecas uz laika periodu no
2020. gada 13. maija līdz 9. jūnijam.

Rīkojums paredz atļaut pulcēšanos iekštelpās organizētās sapulcēs, ja tiek ievēroti rīkojumā noteiktie nosacījumi. Proti, sapulces vietā iekštelpās ir jāizvieto apmeklētājiem skaidri salasāmas norādes, kurās skaidrots par sociālo atbildību, atrodoties sapulces vietā, proti, par divu metru distances ievērošanu, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu (25 personas), kas vienlaikus var atrasties sapulces vietā, tāpat arī aicinājums neapmeklēt sapulcēšanās vietu, ja ir parādījušās elpceļu infekcijas pazīmes.

Tāpat sapulces organizētājam jānodrošina dezinfekcijas līdzekļu pieejamība sapulces dalībniekiem, kā arī pirms un pēc sapulces jāveic Slimību profilakses un kontroles centra rekomendāciju izpilde par telpu uzkopšanu un vēdināšanu. Sapulces laiks nedrīkst pārsniegt MK rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteikto pasākuma ilgumu. Sapulcē nav pieļaujama koplietošanas dzērienu vai uzkodu vietu organizēšana, kā arī tajā nedrīkst atrasties personas, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

Rīkojums atļauj pulcēšanos ārtelpās – organizētās sapulcēs, gājienos vai piketos –, ja pasākumā piedalās ne vairāk kā 25 cilvēki un tiek ievērota MK rīkojuma "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" nosacījumu izpilde, personām atrodoties publiskās vietās (tai skaitā attiecībā uz savstarpējās distances ievērošanu).

Pasākuma organizatoram visu pasākuma norises laiku jānodrošina dezinfekcijas līdzekļu pieejamība pasākuma dalībniekiem. Tāpat tam ir pienākums informēt dalībniekus par distances ievērošanu, maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kā arī atgādināt dalībniekiem nedoties uz pasākumu, ja ir parādījušās elpceļu infekcijas pazīmes. Ja pasākuma organizators ir paredzējis dalībniekiem nodot plakātus, lozungus un citus iepriekš sagatavotus atribūtus, tie nododami, ievērojot higiēnas pasākumus.

Pasākumā nav pieļaujama koplietošanas dzērienu vai uzkodu vietu organizēšana, citām personām nav ļauta patvaļīga pievienošanās gājiena dalībniekiem, kā arī sapulcē nedrīkst atrasties personas, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

Rīkojums paredz Valsts un pašvaldības policijai nodrošināt minēto prasību uzraudzību sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vietās.