Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", nosakot cilvēkiem, kuri vakcinējušies vai pārslimojuši Covid-19, papildu atvieglojumus, informē MK.