24. martā publicēti Ministru kabineta noteikumi Nr. 151 “Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija”. Kopā šajā sarakstā iekļautas 40 nozares.

Nr. p. k.

Nozares kods (atbilstoši NACE 2. red. klasifikācijai)

Nozares nosaukums

1.

H 49.10

Pasažieru dzelzceļa transports

2.

H 49.39 

Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports 

3.

H 51.10 

Pasažieru aviopārvadājumi

4.

I 55.10 

Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās 

5.

I 55.20 

Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās 

6.

I 55.30 

Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība 

7.

I 55.90 

Pārējo apmešanās vietu darbība  

8.

I 56.10 

Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi 

9.

I 56.29 

Cita veida ēdināšanas pakalpojumi 

10.

I 56.30 

Bāru darbība 

11.

J 59.11 

Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana

12.

J 59.12 

Darbības pēc kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas

13.

J 59.13 

Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu izplatīšana

14.

J 59.14 

Kinofilmu demonstrēšana 

15.

J 59.20 

Skaņu ierakstu producēšana 

16.

N 74.90

Citur neklasificētie profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

17.

N 77.11 

Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 

18.

N 77.21 

Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 

19.

N 77.39 

Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 

20.

N 79.11 

Ceļojumu biroju pakalpojumi 

21.

N 79.12 

Tūrisma operatoru pakalpojumi 

22.

N 79.90 

Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības 

23.

N 82.30 

Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi 

24.

P 85.10 

Pirmsskolas izglītība 

25.

P 85.51

Sporta un ārpusskolas izglītība

26.

P 85.52 

Kultūras izglītība 

27.

P 85.60 

Izglītības atbalsta pakalpojumi 

28.

Q 88.91 

Bērnu dienas aprūpes centru darbība 

29.

R 90.01 

Mākslinieku darbība 

30.

R 90.02 

Mākslas palīgdarbības 

31.

R 90.03 

Mākslinieciskā jaunrade 

32.

R 90.04 

Kultūras iestāžu darbība 

33.

R 91.02 

Muzeju darbība 

34.

R 91.03 

Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība

35.

R 93.11 

Sporta objektu darbība  

36.

R 93.12 

Sporta klubu darbība 

37.

R 93.13 

Fitnesa centru darbība 

38.

R 93.19 

Citas sporta nodarbības 

39.

R 93.21 

Atrakciju un atpūtas parku darbība  

40.

R 93.29 

Cita izklaides un atpūtas darbība