Tik ierasti, ka, strādājot darba vietā, jāievēro virkne darba drošības pasākumi – darba vieta tiek iekārtota atbilstoši normatīvajiem aktiem, tiek izmantoti individuālie aizsardzības līdzekļi utt. Bet kas notiek, ja darbs tiek veikts no mājām? Vai tas ir iemesls, lai darba drošības jautājumiem piešķirtu atlaides?