No 2020. gada 10. jūnija Latvijā ir beidzies iepriekš izsludinātais ārkārtējais stāvoklis saistībā ar Covid-19 izplatību. Taču tas nenozīmē, ka visi ierobežojumi un piesardzības pasākumi ir pilnībā atcelti. Apskatīšu jaunākos normatīvos aktus (spēkā 2020. gada 10. jūnijā) attiecībā uz drošības noteikumiem darba vietās un sniegšu ieteikumus saistībā ar darba devēju pienākumiem Covid-19 ierobežošanā.