Palielinoties darbaspēka deficītam Latvijā, darba devēji arvien biežāk meklē alternatīvus risinājumus, līdz ar to pieaug darbaspēka ilgtermiņa nomas pakalpojumu pieprasījums. Noskaidrosim darbinieku nomas juridiskās nianses, kas jāņem vērā visām šajā procesā iesaistītajām pusēm!

Darbaspēka noma ir populāra prakse, īpaši iznomājot darbiniekus darbam ārzemēs. Tas ir ērts un ātrs veids konkrētu darba pienākumu veikšanai, kā arī noma uzņēmumu, kas iznomā darbinieku, atbrīvo no tādiem jautājumiem kā darba tiesisko attiecību nodibināšana un darba algas un nodokļu samaksa.

Kā iznomāt darbinieku?

Darbaspēka iznomāšana ir sava darbinieka (vai darbinieku) nosūtīšana citam uzņēmumam konkrētu darba pienākumu veikšanai uz noteiktu termiņu. Darba likuma (DL) 14. pantā noteikts, ka viens no darbinieka nosūtīšanas veidiem ir situācijas, kad darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs kā darba devējs nosūta darbinieku darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmējam, kura labā un vadībā viņš veic darbu, ja tā uzņēmums atrodas citā valstī vai arī tas veic savu darbību citā valstī.