Par nodarbināto drošību un veselību darbā atbildīgs darba devējs. Normatīvajos aktos darba devējam noteikti dažādi pienākumi, lai garantētu drošu darba vidi darbiniekiem un izvairītos no nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām.

Praksē darba devēji darba aizsardzības prasības nereti uztver kā liekas un nevajadzīgas formalitātes, kas jāsakārto tikai tādēļ, lai izvairītos no naudas soda. Tikai tad, kad uzņēmumā kāds darbinieks zaudē darbspējas, cieš nelaimes gadījumā vai saslimst ar arodslimību un darba devējam kādu laiku jāiztiek bez šī darbinieka, viņš jāaizvieto vai arī smagākos gadījumos, kad darbspējas ir neatgriezeniski zaudētas, jāšķiras no lojāla, kvalificēta un apmācīta darbinieka, darba devēji aizdomājas, ka, iespējams, ir vērts ieguldīt līdzekļus, lai izveidotu darbiniekiem drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi.