Darba likums (DL) mainās – daļa jauninājumu stājās spēkā jau pagājušā gada novembra beigās, savukārt šogad sekoja turpinājums. Plašāk izskanēja informācija par pienākumu turpmāk darba sludinājumos norādīt potenciālo algas apmēru, taču tās nav vienīgās izmaiņas, kas jāievēro jau šobrīd.

Iepriekšējās jeb 12.Saeimas deputāti 2018.gada 1.novembrī pieņēma divus grozījumus DL, veicot izmaiņas astoņos DL pantos. Grozījumi stājās spēkā 2018.gada 28.novembrī.

Šajā rakstā neaplūkošu grozījumus, kas arī tika pieņemti 2018.gada 1.novembrī, bet ko valsts prezidents neizsludināja un atgrieza otrreizējai caurlūkošanai Saeimā. Tajos bija paredzētas izmaiņas DL 68.pantā par tiesībām ar vispārsaistošu ģenerālvienošanos noteikt zemāku piemaksu par virsstundu darbu (bet ne mazāku kā 50% apmērā), ja ar ģenerālvienošanos būtiski palielināta minimālā darba alga nozarē. Grozījumus skatīja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas 2018.gada 5.decembra sēdē, bet komisija par tiem vēl nebalsoja un atlika jautājuma izskatīšanu uz nenoteiktu laiku. Līdz ar to šoreiz aplūkošu tikai grozījumus, kas stājās spēkā 2018.gada 28.novembrī.