"Pēc rudens depresijas nāk ziemas apātija, tad seko pavasara nogurums, bet vasarā bažas, ka būs auksta un lietaina mūsu tā jau tik īsā vasara," teicis dzejnieks Juris Kronbergs. Vienlaikus Veselības ministrijas eksperti rekomendē: lai izvairītos no depresijas, svarīgi apzināties, ka diena jāplāno tā, lai tajā atrastu laiku pilnvērtīgai atpūtai.

Atpūtas laiks Darba likuma (DL) izpratnē ir laikposms, kura ietvaros darbiniekam nav jāveic darba pienākumi un kuru viņš var izlietot pēc sava ieskata. Atpūtas laikā darbinieks var ēst vitamīniem bagātu uzturu, veltīt laiku attiecībām ar tuviem cilvēkiem, fiziskām aktivitātēm un rūpēm par sevi.

Atpūtas laiks ietver pārtraukumus darbā, diennakts atpūtu, nedēļas atpūtu, svētku dienas un atvaļinājumus. Detalizētāk aplūkosim DL normas, kurās regulētas darbinieka tiesības uz pārtraukumiem darbā.