Šobrīd valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ vairāki darba devēji sākuši vai apsver iespēju veikt darbinieku skaita samazināšanas procedūru savā uzņēmumā. Aplūkosim, kādi svarīgi aspekti jāņem vērā, ja darba devējs nolēmis veikt darbinieku skaita samazināšanu.

Raksta līdzautore: Laura Skromule, ZAB "Primus Derling" vecākā juriste

Darbinieku skaita samazināšana ir viens no Darba likumā (DL) paredzētajiem darba devēja uzteikuma pamatiem. Tas ir darba līguma uzteikums tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar darbinieka uzvedību vai viņa spējām, bet ir pietiekami pamatots ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā.

Lai gan ārkārtējā situācija negatīvi ietekmē daudzu darba devēju finansiālo situāciju, jānorāda, ka darbinieku skaita samazināšana nav vienīgais risinājums darbaspēka izmaksu samazināšanai. DL darbiniekiem un darba devējiem paredzēta arī iespēja savstarpēji vienoties par abpusēji pieņemamiem darba līguma grozījumiem, piemēram, mazāku darba stundu skaitu un darba algas apmēru. Katram darba devējam ieteicams atrast risinājumu, kas iespējami mazāk ietekmē gan darba devēju, gan darbiniekus.

paredzēta arī iespēja savstarpēji vienoties par abpusēji pieņemamiem darba līguma grozījumiem, piemēram, mazāku darba stundu skaitu un darba algas apmēru. Katram darba devējam ieteicams atrast risinājumu, kas iespējami mazāk ietekmē gan darba devēju, gan darbiniekus.