Ņemot vērā pārmaiņas un tendences darba tirgū, Darba aizsardzības likumā (DAL) sagatavoti grozījumi, kas stāsies spēkā šī gada 1. jūlijā.

Raksta līdzautors: Linards Birznieks, ZAB "PRIMUS DERLING" jaunākais jurists

Praksē arvien izplatītākas ir situācijas, kad darbinieks darbu veic mājās vai citur ārpus uzņēmuma telpām, kā arī biežāk darba devēji darbinieku darba organizēšanai izmanto dažādus informācijas tehnoloģiju risinājumus. Sekojot aktuālajām nodarbinātības tendencēm, likumdevējs izstrādājis un galīgajā lasījumā pieņēmis grozījumus DAL. Tie stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā un noteiks darba aizsardzības prasības attālināta darba gadījumā, kā arī paredzēs papildu pienākumus pakalpojuma saņēmējam, ja pakalpojums saņemts no pašnodarbinātas personas.