Ir noslēdzies kārtējais gads, pamazām apkopojot tā rezultātus, tāpēc daudzos uzņēmumos tiek domāts arī par prēmijām darbiniekiem, izvērtējot pērn uzrādītos darba rezultātus vai citus kritērijus. Aplūkosim, kā tās piešķirt juridiski pareizi.

Prēmija ir darba devēja maksājums darbiniekam papildus darba algai par paveiktā darba rezultātu un sasniegumiem darbā. Prēmija pilda divas funkcijas: motivē darbinieku sasniegt labākus darba rezultātus un atalgo viņu par īpaši labi paveiktiem darba pienākumiem.

Prēmiju izmaksas kārtība valsts un pašvaldības iestādēs regulēta Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (Atlīdzības likums). Savukārt privātajā sektorā darba devējs pats brīvi var noteikt prēmiju piešķiršanas un izmaksas kritērijus un kārtību.