Uzteikuma gadījumā darba devējs ieinteresēts ne tikai ievērot likumā noteiktos pienākumus, bet arī aizsargāt savas tiesības. Latvijas normatīvajos aktos nav paredzētas darba devēja tiesības atturēt darbinieku no ierašanās darbā uzteikuma termiņa laikā. Anglo-sakšu tiesībās risinājums regulējuma trūkumam jau aptuveni 30 gadus ir tiesību institūts, ko dēvē par garden leave.

Garden leave paredz, ka uzteikuma termiņa laikā darba devējs turpina darbiniekam maksāt darba algu u.c. darba līgumā noteiktos labumus, taču var paredzēt dažādus nosacījumus, tostarp aizliegumu darbiniekam veikt darbu, atrasties darba vietā utt. Darba devēja mērķis ir pasargāt savas intereses no nelabvēlīgām sekām, ko varētu radīt neapmierināts darbinieks, jo, aizliedzot darbiniekam ierasties darba vietā, nodrošināta gan fiziska, gan informatīva distance.