Vārds “dīkstāve” beidzamajos mēnešos sarunās un publikācijās locīts visdažādākajos veidos. Laiks salikt pa plauktiņiem, kas tad īsti ir dīkstāve un kā tās gadījumā pareizi jārīkojas iesaistītajām pusēm!

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas laikā noteiktos ierobežojumus saimnieciskās darbības veikšanai un valsts atbalsta pasākumus, darba devējiem nācies saskarties ar izmaiņām darba organizācijā. Šajā kontekstā aktualizējies jautājums par to, kas ir un kas nav uzskatāma par dīkstāvi Darba likuma izpratnē, kāds tiesiskais regulējums piemērojams, konstatējot dīkstāvi, un kādas citas ar dīkstāvi saistītas īpatnības jāņem vērā darba devējam. Aplūkosim ar dīkstāvi saistītus vispārīgus jautājumus, neņemot vērā speciālās tiesību normas, kas ieviestas saistībā ar Covid-19 izplatību.