Lai arī nakts darbā nodarbināto skaitam vērojama tendence samazināties, tomēr daudzās nozarēs tas būs aktuāls vienmēr, jo ir darbi, kurus nepieciešams veikt arī naktī.