Lai arī jau kādu laiku dzīvojam saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, joprojām rodas jautājumi par datu izmantošanas robežām – kādos gadījumos darba devējam jābūt īpaši piesardzīgam, izmantojot darbinieka datus? Vai darba devējs drīkst lasīt darbinieka e-pastus?